Zasebnost

Pravilnik o zasebnosti

Vsebuje informativno obvestilo

Podjetje Premier Farnell UK Limited (tudi »Farnell«, »mi«, »nas« ali »naše« v tej izjavi) je član mednarodne skupine podjetij, v kateri je AVNET, Inc. (s sedežem v ZDA) nadrejena družba. Zagotavljanje varnosti in zasebnosti vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembno. Na tem spletnem mestu Premier Farnell UK Limited, 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ, Združeno kraljestvo, 860093 kot upravljavec podatkov zbira in hrani osebne podatke.

Izjava o zasebnosti velja poleg pravilnika o varstvu podatkov in vseh naših pogojev. Prizadevamo si zagotoviti pošteno in pregledno obdelavo vaših osebnih podatkov skladno z vsemi veljavnimi zakoni o varstvu podatkov, zato vas obveščamo o naslednjem:

Katere osebne podatke zbira in/ali obdeluje Farnell?

Glede na vaše sodelovanje z nami bomo zbirali in obdelovali spodaj navedene podatke o registraciji:

 • uporabniško ime,
 • podjetje,
 • oddelek,
 • pozdrav, če je naveden ustrezen naziv,
 • ime in priimek,
 • telefonska številka, številka telefaksa,
 • e-poštni naslov,
 • naslov,
 • naslov IP.

Kako uporabljamo vaše osebne podatke?

Farnell uporablja osebne podatke, ki jih imamo o vas, za naslednje namene:

 • beleženje dostopa do naših spletnih mest (naslov IP) za ustvarjanje statističnih podatkov, optimiziranje, izboljševanje in nadaljnji razvoj našega spletnega mesta, na primer z analizo vedenja uporabnikov, pri čemer upoštevamo datum, čas in količino podatkov, zahtevanih na našem spletnem mestu;
 • obveščanje o izdelkih, storitvah in projektih, tj. z odzivanjem na poizvedbe ali zahteve;
 • načrtovanje, izvajanje in upravljanje (pogodbenih) razmerij z izvajanjem transakcij ter naročanjem izdelkov ali storitev, z obdelavo plačil, z izvajanjem računovodskih nalog in revizij, z zaračunavanjem in sprejemanjem plačil, z urejanjem pošiljk in dostav, z zagotavljanjem popravil in podpornih storitev;
 • oglaševanje izdelkov in/ali storitev, ki so podobni ali enaki že kupljenim izdelkom ali storitvam, razen če temu nasprotujete, ter pošiljanje novic;
 • nadziranje in opravljanje anket za stranke, trženjskih kampanj, tržnih analiz, tekmovanj ali drugih promocijskih dejavnosti ali dogodkov;
 • varovanje in zaščita naših izdelkov, storitev in spletnih mest, preprečevanje in odkrivanje napak v dnevniških datotekah, preprečevanje in odkrivanje varnostnih groženj, goljufij ali drugih kriminalnih ali zlonamernih dejanj;
 • zagotavljanje skladnosti z zakonskimi obveznostmi (kot so obveznosti glede vodenja evidenc), izpolnjevanje obveznosti glede pregledovanja usklajenosti z zakonodajo ter upoštevanje pravil podjetja Farnellin standardov, ki veljajo za področje, s katerim se podjetje ukvarja; in
 • reševanje sporov, uveljavljanje določil pogodbenih dogovorov ter vlaganje ali uveljavljanje pravnih zahtevkov oziroma zagotavljanje obrambe pred njimi.

Vaše osebne podatke smemo uporabljati in obdelovati za omenjene namene na podlagi določil pogodbenega razmerja ali zakonitega interesa podjetja Farnell ali tretje osebe. Če izrecno privolite, je tudi privolitev lahko pravna podlaga za to, da podjetje Farnell obdeluje ali uporablja vaše osebne podatke. Privolitev lahko kadar koli prekličete, da od takrat dalje ne velja več.

Če pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov ni več na voljo, sme podjetje Farnell še naprej obdelovati vaše osebne podatke, samo če je na voljo druga pravna podlaga za obdelavo.

Poleg tega na svojih spletnih mestih uporabljamo piškotke. Dodatne informacije o tem so na voljo v pravilniku o piškotkih.

Ali podjetje Farnell uporablja vaše osebne podatke skupaj s tretjo osebo ali državo?

Podjetje Farnell lahko prenese vaše osebne podatke drugim podružnicam družb Avnet in Premier Farnell, toda samo v primeru in obsegu, ko je tak prenos podatkov nujno potreben za namene, navedene zgoraj. Druge podružnice družb Avnet in Premier Farnell delujejo samo na podlagi naših navodil in morajo po pogodbi delovati skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov ter izvajati ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe.

Če to dovoljuje zakon, lahko podjetje Farnell pošlje osebne podatke sodiščem, organom kazenskega pregona, upravnim organom, ki izdajajo predpise, ali odvetnikom, če je to treba storiti zaradi skladnosti delovanja z zakonom oziroma za vlaganje ali uveljavljanje pravnih zahtevkov oziroma zagotavljanje obrambe pred njimi.

Za zagotavljanje delovanja naših spletnih mest in storitev, ki jih ponujamo na spletnih mestih, podjetje Farnell sodeluje s ponudniki storitev (s tako imenovanimi obdelovalci podatkov), kot so ponudniki gostovanja ali vzdrževanja storitev informacijske tehnologije, ki delujejo le po navodilih podjetja Farnell in so pogodbeno zavezani delovati skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov ter izvajati ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe.

Sedež uporabnikov osebnih podatkov je lahko v državah zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (»tretje države«), kjer veljavni zakoni ne zagotavljajo enake ravni varstva podatkov kakor zakoni vaše države.

Če pri takih prenosih podatkov prenesemo podatke na uporabnike s sedežem v državah zunaj Evropske unije ali zunaj Evropskega gospodarskega prostora (»tretje države«), bomo zagotovili, da se bodo podatki prenesli skladno z določili za varstvo podatkov, ki omejujejo prenos osebnih podatkov zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora in zahtevajo uvedbo ustreznih zaščitnih ukrepov za zagotovitev ustrezne ravni varstva podatkov!

Taki zaščitni ukrepi so lahko sklep o ustreznosti, s katerim Evropska unija potrdi, da v državi, v kateri ima uporabnik svoj sedež, veljajo ustrezni zakoni o varstvu podatkov, ali sklenitev standardnih pogodbenih določil EU (znana so tudi kot vzorčna določila EU) z uporabnikom ali to, da uporabnik uveljavi zavezujoča poslovna pravila (»ZPP«), ali katera koli druga rešitev, ki jo omogoča zakon.

Kadar vas prosimo, da se prijavite v spletno mesto skupnosti element14, se vaši podatki z vašo privolitvijo posredujejo podjetju skupine Premier Farnell Ltd., ki ima sedež v Združenem kraljestvu in upravlja to spletno mesto. Te podatke mu posredujemo, da jih bo upravljalo kot upravljavec podatkov in uporabljalo vaše podatke na tem spletnem mestu skladno s svojim pravilnikom o zasebnosti.

Kako dolgo bo podjetje Farnell hranilo vaše osebne podatke?

Če v času zbiranja osebnih podatkov ni izrecno drugače navedeno, izbrišemo vaše osebne podatke, če hramba ni več potrebna za namene, za katere smo jih zbrali ali kako drugače obdelovali, in če nadaljnja obdelava osebnih podatkov za zagotavljanje skladnosti z zakonskimi obveznostmi na podlagi veljavne zakonodaje (denimo davčne ali trgovinske zakonodaje) ni več potrebna.

Pravica do dostopa, popravkov ali izbrisa osebnih podatkov, pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov, ugovora obdelavi osebnih podatkov in pravica do prenosljivosti podatkov

V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov imate pravico:

 1. pridobiti od podjetja Farnell informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih podjetje Farnell hrani in/ali obdeluje, ter kopijo svojih osebnih podatkov, ki jih podjetje obdeluje, v urejeni in uveljavljeni obliki zapisa, ki ga je mogoče prebrati v elektronskih napravah;
 2. da podjetje Farnell popravi netočne podatke;
 3. da podjetje Farnell izbriše vaše osebne podatke, razen če je obdelava osebnih podatkov nujna za zagotavljanje skladnosti z veljavnimi zakonskimi obveznostmi;
 4. da podjetje Farnell omeji obdelovanje vaših osebnih podatkov;
 5. do prenosa svojih osebnih podatkov, ki ste jih dejavno posredovali drugemu uporabniku po svoji izbiri;
 6. zaradi posebnih okoliščin do ugovora obdelavi svojih osebnih podatkov, ki jih podjetje Farnell ali tretja oseba obdelujeta na podlagi zakonitih interesov.

Varnost

Podjetje Farnell izvaja razumne in ustrezne ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem in uničenjem, pri tem pa upošteva tveganja, povezana z obdelavo in naravo osebnih podatkov. Kot primer lahko navedemo uporabo tehnologije SSL (šifriranje, preverjanje pristnosti, celovitost sporočil).

Priporočamo, da se v celoti odjavite iz svojega računa ter izbrišete zgodovino brskanja in piškotke, ki so morda shranjeni, da nepooblaščenim uporabnikom preprečite uporabo takih informacij.

Povezave do drugih spletnih mest

Če ponudimo katero koli povezavo do spletnega mesta tretje osebe, vas brezplačno napotimo k lastniku spletnega mesta tretje osebe. Spletna mesta s povezavo do tega spletnega mesta ali spletna mesta, do katerih ponujamo povezavo s tega spletnega mesta, niso nujno pod našim nadzorom, zato v nobenem primeru ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali obveznosti za vsebino ali pravila o zasebnosti takšnih povezanih spletnih mest ali povezav ali povezanih programov. Ni nujno, da jamčimo za podjetja (ali izdelke ali storitve, povezane z njimi), do katerih to spletno mesto ponuja povezave ali ki ponujajo povezave do tega spletnega mesta. Če se odločite obiskati katero koli spletno mesto tretje osebe, ki je povezano s tem spletnim mestom, to naredite izključno na lastno odgovornost. Izjavljamo, da nimamo nobenih pravic do blagovnih znamk, storitvenih znamk, zaščitenih imen, logotipov, avtorskih pravic, patentov, imen domen ali drugih intelektualnih pravic tretjih oseb.

Občasno vam lahko ponudimo možnost transakcije s storitvijo PayPal. Pri vseh takih transakcijah je treba upoštevati pravilnik o zasebnosti storitve PayPal, ki je na voljo na spletnem mestu www.paypal.com pod povezavo »Zasebnost« (»Privacy«) v spodnjem delu njihove spletne strani.

Stik za zasebnost podatkov

Skupina za varstvo podatkov pri podjetju Farnell zagotavlja podporo pri obravnavi vseh vprašanj, komentarjev, pomislekov ali pritožb, povezanih z zasebnostjo podatkov, oziroma takrat, kadar bi rad posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljal katero koli zgoraj omenjeno pravico, povezano z zasebnostjo podatkov. Tu lahko vzpostavite stik s skupino za varstvo podatkov pri podjetju Farnell: DPO@farnell.com.

The data protection officer of Farnell for Germany is Stefan Schindler, Stefan.Schindler@csr-legal.de.

Skupina za varstvo podatkov pri podjetju Farnell po svojih najboljših močeh obravnava vse zahteve ali pritožbe, ki jih prejme. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da se s svojimi zahtevami ali pritožbami obrne na pristojni organ za varstvo podatkov. Seznam organov za varstvo podatkov v posameznih državah je na voljo na tej povezavi.

Kadar brskate in uporabljate naše spletno mesto, podjetje Farnell zbira, shranjuje in/ali obdeluje osebne podatke. Če želite zagotoviti pošteno in pregledno obdelavo svojih osebnih podatkov skladno z vsemi veljavnimi zakoni o varstvu podatkov, si oglejte pravilnik o varstvu podatkov, ki velja za vaše osebne podatke. Če vas zanima, katere piškotke ponujamo in kako nastaviti svoje prednostne nastavitve, si oglejte pravilnik o piškotkih.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023

Pravilnik o varstvu podatkov

Farnell – pravilnik o varstvu podatkov

I. Uvod

Podjetje Premier Farnell UK Limited (tudi »Farnell«, »mi«, »nas« ali »naše« v tej izjavi) je član mednarodne skupine podjetij, v kateri je AVNET, Inc. (s sedežem v ZDA) nadrejena družba. Prizadevamo si zagotavljati skladnost delovanja z veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov. Ta pravilnik o varstvu podatkov (»pravilnik«) temelji na načelih in zahtevah Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (»GDPR«). S pravilnikom bi vas – posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki – radi obvestili o tem, kako in zakaj zbiramo, obdelujemo in uporabljamo osebne podatke, ter o vaših pravicah kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, glede obdelave vaših osebnih podatkov.

II. Obseg uporabe in dopolnila

Pravilnik velja za vsa podjetja, odvisna podjetja v skupini, povezana podjetja, predstavništva in poslovne enote vseh podjetij v skupini AVNET Inc. na območju Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Pravilnik velja za vse vrste obdelave osebnih podatkov. Opisuje, kako podjetje Farnell zbira, uporablja in posreduje osebne podatke, ki jih pridobi neposredno od uporabnika, stranke, dobavitelja, poslovnega partnerja ali drugih oseb oziroma jih pridobi posredno iz drugih virov. Velja za obdelavo osebnih podatkov, pridobljenih s kakršnim koli sporazumevanjem ali na kakršen koli način, med drugim po e-pošti, s prenosom datotek ter z vnašanjem osebnih podatkov v aplikacije in orodja, na spletna mesta ali v mobilne aplikacije, na strani družabnih medijev in v platforme.

Pravilnik je mogoče dopolniti s posebnimi obvestili in izjavami o varstvu podatkov in zasebnosti, povezanimi s posebnimi vrstami ali nameni obdelave podatkov. Pravilnik ne velja za anonimizirane podatke (neosebne podatke), npr. za statistično vrednotenje ali raziskave.

V državah, v katerih se podatki pravnih oseb varujejo enako strogo kot osebni podatki, pravilnik velja tudi za podatke pravnih oseb.

III. Veljavnost državnih zakonov

Uredba GDPR sicer velja za vso Evropsko unijo, vendar so nekatere države morda sprejele zakone in predpise, ki določajo dodatne zahteve o varstvu podatkov, zlasti pogoje za zakonito obdelavo podatkov. Če je tako, je treba za vsak posamezen primer preveriti, ali takšni zakoni prevladajo.

IV. Slovar in opredelitev pojmov

Slovar posebnih izrazov in opredelitev pojmov se vključi v prilogo A tega pravilnika.

V. Osebni podatki, ki jih obdelujemo, nameni in pravna podlaga

V tem razdelku pravilnika pojasnjujemo, katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo, zakaj in na kakšni pravni podlagi. Koliko osebnih podatkov obdelujemo, je odvisno od konteksta in okoliščin vašega sporazumevanja z nami.

1. Upravljanje naročil in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti

Kadar pri nas naročate izdelke ali storitve ali zahtevate informacije o izdelkih in storitvah, še preden naročite izdelek ali storitev, oziroma zahtevate podporo za izdelek ali storitve, ki ste jih naročili, obdelamo osebne podatke, ki jih potrebujemo za sestavo in sklenitev pogodbe ter za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti in uveljavitev svojih pravic po pogodbi. To velja tudi za svetovalne storitve, vključene v pogodbo, če so povezane z namenom pogodbe. Pred sklenitvijo pogodbe je osebne podatke mogoče obdelovati za pripravo ali pošiljanje ponudb oziroma za izpolnitev drugih zahtev morebitnega kupca, ki se nanašajo na sklenitev pogodbe.

Zato obdelujemo osebne podatke (med drugim ime, naziv, e-poštni naslov, telefonsko številko, poštni naslov, naslov za dostavo in naslov plačnika), podatke o naročilu in stranki (med drugim naročene in dostavljene izdelke in storitve, navodila, povezana z naročilom, poslovne dejavnosti in interese stranke ter zgodovino naročil),finančne informacije (med drugim podatke o računu, prednostne možnosti plačila, rok plačila, bančni račun in informacije kreditne kartice).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki se uporabljajo za upravljanje naročil in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter za uveljavljanje pogodbenih pravic, je člen 6 (1) b) uredbe GDPR (pogodbena nujnost). Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki se uporabljajo za razumevanje poslovnih dejavnosti in interesov stranke ter zgodovine naročil, je člen 6 (1) f) uredbe GDPR (zakoniti interesi). Pravna podlaga za obdelavo in shranjevanje osebnih podatkov, ki se uporabljajo za izpolnitev obveznosti, povezanih s shranjevanjem zapisov (med drugim standardov poslovnega knjigovodstva ter obveznosti, povezanih z zadrževanjem davčnih in fiskalnih dokumentov), je člen 6 (1) c) uredbe GDPR (zakonska obveznost).

2. Brskanje po naših spletnih mestih, straneh družabnih medijev ali platformah oziroma registriranje na njih

Kadar brskate po naših spletnih mestih, straneh družabnih medijev ali platformah, lahko uporabljamo piškotke in druge sledilne tehnologije, s katerimi ugotavljamo in razumemo, kako uporabljate naša spletna mesta, strani družabnih medijev in platforme.

Piškotkov in sledilne tehnologije, ki zbira osebne podatke, ne uporabljajo vsa naša spletna mesta. Glede na piškotke in sledilne tehnologije, ki jih uporabljamo, zbiramo informacije o vaših navadah med brskanjem po spletu na naših spletnih mestih, straneh družabnih medijev ali v platformah, med drugim informacije o tem, kako se odzivate na oglasna sporočila in ponudbe, ali o tem, kako se opravi postopek nakupa. Poleg tega morda zbiramo informacije o napravi, ki jo uporabljate za obiskovanje naših spletnih mest, strani družabnih medijev ali platform (med drugim o modelu in operacijskem sistemu naprave, vrsti brskalnika, naslovu IP, identifikatorjih mobilne naprave).

Podrobne informacije o piškotkih in sledilni tehnologiji, ki jo uporabljamo na svojih spletnih mestih, straneh družabnih medijev in v platformah, so na voljo v pravilniku o piškotkih. To velja tudi za informacije o tem, kako onemogočiti piškotke v brskalniku in kako preprečiti sledenje vašim navadam med brskanjem.

Ko se registrirate na enem od naših spletnih mest oziroma na eni od naših strani družabnih medijev ali platform, dodatno obdelamo osebne podatke (med drugim ime, naziv, e-poštni naslov, telefonsko številko) in podatke o računu (med drugim uporabniško ime, geslo, podatke o prijavi in odjavi), razen če se je dovoljeno registrirati z vzdevkom ali psevdonimom. Če nam niste pripravljeni razkriti teh informacij, se žal morda ne boste mogli registrirati ali uporabljati vseh ali nekaterih storitev, pri katerih se je treba registrirati.

Pravna podlaga za obdelavo informacij o navadah med brskanjem po spletu, če pri tem uporabljate osebne podatke, je člen 6 (1) a) uredbe GDPR (privolitev), če vas prosimo, da privolite in se strinjate z obdelavo svojih osebnih podatkov. Tudi druga posebna določila v zakonih, ki se nanašajo na obdelavo podatkov v spletnem okolju, morda zahtevajo vašo privolitev. V nekaterih okoliščinah, denimo takrat, kadar obdelujemo omejeno količino osebnih podatkov, ki zaradi svoje vrste in narave ne vplivajo pomembno na vaše pravice in svoboščine, je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar brskate po naših spletnih mestih, straneh družabnih medijev ali platformah oziroma se registrirate na njih, člen 6 (1) f) uredbe GDPR (zakoniti interesi). V skladu z našim zakonitim interesom je razumeti zanimanja in aktivnosti uporabnika, kar nam omogoča izboljšati in prilagoditi naša spletna mesta in ponudbe, racionalizirati postopke nakupa ter odkriti in preprečiti zlorabe in goljufive dejavnosti.

3. Sporazumevanje, trženje, sodelovanje pri promocijah in dogodkih ter povratne informacije

Kadar se obrnete na nas s kakršnim koli povpraševanjem ali zahtevo, obdelamo vaše osebne podatke (med drugim ime, naziv, podjetje ali organizacijo, za katero delate, e-poštni naslov, telefonsko številko, druge informacije za vzpostavitev stika), če je to treba narediti, da lahko obravnavamo vašo poizvedbo ali zahtevo in se nanjo odzovemo.

Če kupite izdelke ali storitve od nas ali nam sporočite, da vas zanimajo nekateri izdelki ali storitve, lahko obdelamo vaše osebne podatke (med drugim ime, naziv, podjetje ali organizacijo, za katero delate, e-poštni naslov, telefonsko številko, druge informacije za vzpostavitev stika), da vzpostavimo stik z vami in vam pošljemo informacije o izdelkih in storitvah, novih tehnoloških izboljšavah, posebnih ponudbah in poslovnih priložnostih iz svoje ponudbe ali ponudbe svojih poslovnih partnerjev.

Kadar sodelujete pri promocijah ali dogodkih, ki jih gostimo ali sponzoriramo, obdelamo vaše osebne podatke (med drugim ime, naziv, podjetje ali organizacijo, za katero delate, e-poštni naslov, telefonsko številko, druge informacije za vzpostavitev stika), da lahko upravljamo vaše sodelovanje pri promociji ali dogodku in vas obvestimo o izdelkih in storitvah, novih tehnoloških izboljšavah, posebnih ponudbah in poslovnih priložnostih iz svoje ponudbe ali ponudbe svojih poslovnih partnerjev. Vaše osebne podatke obdelamo tudi zato, da vas zaprosimo za povratne informacije glede promocije ali dogodka, zadovoljstva z našimi izdelki ali storitvami in učinkovitostjo oziroma z izdelki ali storitvami in učinkovitostjo naših partnerjev. Lahko vas zaprosimo tudi za nasvete, s katerimi nam pomagate izpopolniti in izboljšati naše izdelke in storitve ter sodelovanje z našimi poslovnimi partnerji.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki se uporabljajo za sporazumevanje z vami in za odzivanje na vse poizvedbe ali zahteve, je člen 6 (1) b) uredbe GDPR (pogodbena nujnost), če je tako ravnanje povezano s sestavljanjem ali sklepanjem pogodbe oziroma z odgovarjanjem na poizvedbe in zahteve v zvezi s pogodbo. Če se osebni podatki obdelujejo za sporazumevanje z vami o drugih vprašanjih, je pravna podlaga člen 6 (1) f) uredbe GDPR (zakoniti interesi).

Kadar obdelujemo osebne podatke, da vzpostavimo stik z vami in vam pošljemo informacije o izdelkih in storitvah, novih tehnoloških izboljšavah, posebnih ponudbah in poslovnih priložnostih iz svoje ponudbe ali ponudbe svojih poslovnih partnerjev, je pravna podlaga člen 6 (1) a) uredbe GDPR (privolitev), če vas prosimo, da privolite in se strinjate z obdelavo svojih osebnih podatkov za ta namen. V nekaterih okoliščinah, denimo takrat, kadar obdelujemo omejeno količino osebnih podatkov, ki zaradi svoje vrste in narave ne vplivajo pomembno na vaše pravice in svoboščine, je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jih uporabljamo, da vzpostavimo stik z vami in vam pošljemo informacije o podobnih izdelkih in storitvah, novih tehnoloških izboljšavah, posebnih ponudbah in poslovnih priložnostih, člen 6 (1) f) uredbe GDPR (zakoniti interesi).

Kadar obdelujemo osebne podatke, da upravljamo vaše sodelovanje pri promociji ali dogodku oziroma da vam pošljemo informacije o izdelkih in storitvah, novih tehnoloških izboljšavah, posebnih ponudbah in poslovnih priložnostih iz svoje ponudbe ali ponudbe svojih poslovnih partnerjev oziroma da vas zaprosimo za povratne informacije ali nasvete, je pravna podlaga člen 6 (1) a) uredbe GDPR (privolitev), če vas prosimo, da privolite in se strinjate z obdelavo svojih osebnih podatkov za ta namen. V nekaterih okoliščinah, denimo takrat, kadar obdelujemo omejeno količino osebnih podatkov, ki zaradi svoje vrste in narave ne vplivajo pomembno na vaše pravice in svoboščine, je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov člen 6 (1) f) uredbe GDPR (zakoniti interesi).

4. Zakonske obveznosti in skladnost z zakoni

Smo podjetje, ki posluje po vsem svetu, zato moramo pri svojem poslovanju upoštevati zakonske obveznosti, ki jih določajo različni zakoni in predpisi. Nekateri od teh zakonov in predpisov lahko zahtevajo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov (npr. davčni zakoni, trgovinski zakoni, predpisi, ki določajo pravila za trgovanje in izvoz izdelkov, carinski zakoniki, zakoni o preprečevanju pranja denarja). Če takšne zakonske obveznosti temeljijo na zakonih in predpisih EU ali držav članic EU, je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov člen 6 (1) c) uredbe GDPR. Če takšne zakonske obveznosti temeljijo na zakonih in predpisih tretjih držav (držav, ki niso članice EU), je upoštevanje teh zakonskih obveznosti morda zakoniti interes. Če je tako, je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov člen 6 (1) f) uredbe GDPR. To velja tudi za obdelavo osebnih podatkov z namenom zagotavljanja skladnosti z našimi pravilniki, kodeksi ravnanja in predpisi.

5. Zaposlovanje in prijavni postopek

Pri zaposlovanju obdelujemo osebne podatke, ki jih navedete v svoji prijavi. Pri obdelavi podatkov za zaposlovanje in izvedbo prijavnega postopka običajno obdelamo osebne podatke (med drugim ime, naziv, e-poštni naslov, telefonsko številko, poštni naslov) ter življenjepis in podatke o usposobljenosti (med drugim srednješolsko spričevalo, univerzitetno diplomo, potrdila o usposabljanju, potrdila o dodatni izobrazbi, priporočila in strokovno znanje). Po koncu prijavnega postopka lahko nekaj časa še naprej obdelujemo (hranimo) osebne podatke kandidatov, če je to treba početi, da bi zagotovili, da lahko uveljavljamo pravice ali se branimo pred zahtevki, povezanimi s postopkom zaposlovanja.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namene zaposlovanja in obravnavanja prijav je člen 6 (1) b) uredbe GDPR (pogodbena nujnost), če je podatke treba obdelovati za pregledovanje in ocenjevanje prijav ter za izbiro prijavljenih oseb in sklenitev pogodbe o zaposlitvi pa tudi za uveljavljanje pravic ali obrambo pred zahtevki, povezanimi s prijavnim postopkom.

Kadar se kandidati prijavljajo za zaposlitev v podjetju Farnell na spletnem mestu za zaposlovanje, v zaposlitveni platformi ali na zaposlitvenem portalu oziroma se prijavijo na zaposlitveni oglas, je priporočljivo, da si ogledajo tudi podrobnejše informacije o zasebnosti, ki so morda na voljo na spletnem mestu za zaposlovanje, v zaposlitveni platformi, na zaposlitvenem portalu ali v zaposlitvenem oglasu.

VI. Osebni podatki otrok

Podjetje Farnell se posveča zlasti poslovanju med podjetji. Zato ne poskušamo namenoma pridobivati osebnih podatkov od otrok ali jih prositi za osebne podatke. Naša spletna mesta, strani družabnih medijev ali platforme sicer obiskujejo uporabniki vseh starosti, vendar so namenjena samo poslovanju med podjetji in niso namenjene otrokom. Če na podlagi obvestila staršev ali skrbnikov oziroma kako drugače ugotovimo, da se je otrok, mlajši od 16 let, neprimerno registriral na enem od naših spletnih mest oziroma na eni od naših strani družabnih medijev ali platform, prekličemo račun in registracijo ter izbrišemo otrokove osebne podatke iz naših zapisov.

VII. Skupna raba osebnih podatkov s ponudniki storitev in tretjimi osebami

Vaših osebnih podatkov ne obdeluje samo podjetje Farnell. Občasno sodelujemo s ponudniki storitev in ponudniki (»obdelovalci«), ki obdelujejo osebne podatke za nas, v našem imenu in po naših navodilih. Taki obdelovalci so lahko zunanja podjetja ali povezane družbe podjetja Farnell (podjetja v skupini). Pri takšnem najemanju podizvajalcev za obdelavo podatkov upoštevamo protokol o preverjanju in nadziranju skrbnosti poslovanja ponudnika storitev ali prodajalca ter sklenemo pogodbo, ki ureja obdelavo podatkov.

Medtem ko uporabljamo ponudnike storitev in prodajalce kot obdelovalce, ki obdelujejo osebne podatke v našem imenu, lahko uporabljamo vaše osebne podatke skupaj z naslednjimi kategorijami uporabnikov:

ponudniki storitev informacijske tehnologije, ponudniki aplikacijskih storitev, ponudniki internetnih storitev, ponudniki storitev gostovanja platforme in spletnega mesta, podjetja za odstranjevanje podatkov, oglaševalske agencije, agencije za tržne raziskave, oglaševalski partnerji, ponudniki storitev za upravljanje naročil in računov, ponudniki plačilnih storitev, ponudniki logističnih storitev, ponudniki storitev za podporo strankam.

Poleg skupne rabe osebnih podatkov s ponudniki storitev in prodajalci bo morda treba posredovati vaše osebne podatke tretjim osebam, ker tako določajo zakonske obveznosti oziroma ker obstaja zakoniti interes za zagotavljanje skladnosti s pravilniki in predpisi oziroma zato, da bi zagotovili poslovno sodelovanje in medsebojno podporo. V takšnih primerih lahko vaše osebne podatke uporabljamo z naslednjimi kategorijami uporabnikov:

javni organi in upravni organi, organi kazenskega pregona in agencije za preprečevanje goljufij, sodišča, odvetniki, davčni računovodje, računovodska in revizijska podjetja, bonitetne agencije, ponudniki plačilnih kartic in zavarovalniških storitev, proizvajalci in prodajni posredniki, prodajalci na drobno.

Če uporabljate naša spletna mesta, strani družabnih medijev ali platforme in se odločite povezati svoje račune družabnih medijev z nami ali ste prijavljeni v svoj račun družabnega medija, bomo vaše osebne podatke morda uporabljali skupaj z operaterji teh strani družabnih medijev in platform.

Kadar vas prosimo, da se prijavite v spletno mesto skupnosti element14, se vaši podatki z vašo privolitvijo posredujejo podjetju skupine Premier Farnell Ltd., ki ima sedež v Združenem kraljestvu in upravlja to spletno mesto. Te podatke mu posredujemo, da jih bo upravljalo kot upravljavec podatkov in uporabljalo vaše podatke na tem spletnem mestu skladno s svojim pravilnikom o zasebnosti.

Če prodamo ali kupimo katero koli podjetje ali premoženje oziroma prenesemo del svojega podjetja na novega lastnika, bomo razkrili vaše osebne podatke morebitnemu prodajalcu ali kupcu takšnega podjetja ali premoženja oziroma kateri koli tretji osebi, ki pridobi naše premoženje ali na katero smo prenesli podjetje.

Informacije lahko posredujemo povezanim ali nepovezanim tretjim osebam, če gre za anonimno združevanje podatkov. Čeprav s temi informacijami ne bo mogoče ugotoviti vaše osebne identitete in ne vsebujejo osebnih podatkov, bodo te tretje osebe v nekaterih primerih morda lahko povezale take združene informacije z drugimi podatki, ki jih imajo na voljo o vas ali so jih pridobile od vas ali od tretjih oseb, in bodo to naredile tako, da bodo lahko ugotovile vašo osebno identiteto. Če uporabljamo take podatke skupaj s tretjimi osebami, poskrbimo za to, da uporabljajo ustrezne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov.

VIII. Čas shranjevanja osebnih podatkov

Na splošno shranjujemo osebne podatke samo toliko časa, kolikor ga potrebujemo za izvajanje in dokončanje nalog, pri katerih je treba obdelovati osebne podatke. Toda osebne podatke največkrat obdelujemo za več kot en namen: če, recimo, osebne podatke obdelujemo med postopkom nakupa, obdelujemo osebne podatke za upravljanje in izvedbo naročila, dostavo blaga in storitev, izdajo računa in plačilo ter zagotavljanje podpore strankam po opravljenem nakupu. Toda kot podjetje moramo izpolnjevati tudi obveznosti, ki urejajo shranjevanje evidenc, ter poslovati skladno z davčnimi in trgovinskimi zakoni, ki zahtevajo precej daljšo hrambo nekaterih dokumentov in datotek, ki lahko vsebujejo osebne podatke.

Če obdelujemo osebne podatke za upravljanje naročil in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, bomo hranili vaše osebne podatke, dokler boste naša stranka ali boste poslovno sodelovali z nami. Osebne podatke v dokumentih ali datotekah, katerih uporabo urejajo davčni zakoni, bomo hranili 10 let (razen če zakonski predpisi ali postopki, ki tečejo pred sodiščem, ali davčni postopki zahtevajo daljše zadrževanje), osebne podatke v dokumentih ali datotekah, katerih uporabo urejajo trgovinski zakoni, bomo hranili 6 let (razen če zakonski predpisi ali postopki, ki tečejo pred sodiščem, zahtevajo daljše zadrževanje).

Če obdelujemo osebne podatke, ki jih uporabljamo za razumevanje vaših navad med brskanjem po spletu, bomo hranili osebne podatke samo toliko časa, kolikor ga potrebujemo za to, da pripravimo statistične podatke o uporabnikih in analitična poročila, ki uporabljajo združene podatke (neosebne podatke). Podrobne informacije o tem, koliko časa shranjujemo take osebne podatke, so na voljo v pravilniku o piškotkih.

Če obdelujemo osebne podatke, ki jih uporabljamo za sporazumevanje, trženje, promocijo, dogodke in povratne informacije, hranimo take podatke, dokler jih potrebujemo za sporazumevanje z vami oziroma dokler imamo zakonit interes za to, da vam pošiljamo poslovne informacije ter informacije o izdelkih in storitvah oziroma gradivo, povezano s trženjem, dogodki in promocijami, razen če nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov za take namene.

Če obdelujemo osebne podatke za zagotavljanje skladnosti poslovanja z zakoni in predpisi, ki zahtevajo od podjetja Farnell, da izpolnjuje zakonske obveznosti, shranjujemo osebne podatke, dokler taki zakoni in predpisi to zahtevajo.

Če obdelujemo osebne podatke za zaposlovanje in izvedbo prijavnega postopka, shranjujemo osebne podatke toliko časa, kolikor ga potrebujemo za pregledovanje in ocenjevanje prijav, za izbiro kandidatov ter pripravo in sklenitev pogodbe o zaposlitvi pa tudi za uveljavljanje pravic ali obrambo pred zahtevki, povezanimi s prijavnim postopkom. Če je bila prijava uspešna, bomo vaše osebne podatke, ki jih bomo potrebovali za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, shranjevali, dokler boste zaposleni v podjetju Farnell, po koncu zaposlitve pa jih bomo shranjevali, dokler bo to treba početi, da bomo izpolnili zahteve o hrambi podatkov oziroma da bomo izpolnili zahteve, povezane z napovedanimi sodnimi postopki ali postopki, ki tečejo pred sodiščem. Če vaša prijava ni bila uspešna, bomo vaše osebne podatke hranili največ šest mesecev, da bi se lahko z njimi branili pred morebitnimi zahtevki in tožbami.

Če vaša prijava ni bila uspešna, vendar ste se strinjali, da shranjujemo vaše osebne podatke v arhivu za morebitne prihodnje zaposlitvene priložnosti, bomo hranili vaše osebne podatke največ dve leti, razen če ni zapisano drugače na naših spletnih mestih za zaposlovanje, v zaposlitvenih platformah ali na zaposlitvenih portalih oziroma v zaposlitvenem oglasu.

IX. Prenos osebnih podatkov v tretje države

Osebne podatke je občasno morda treba prenesti na uporabnike v drugih državah. To se lahko zgodi, kadar je nekatere informacije, ki morda vsebujejo osebne podatke, treba uporabljati skupaj z nadrejeno družbo Avnet, Inc. v ZDA ali pri mednarodnem sodelovanju in medsebojni podpori skupaj z našimi poslovnimi partnerji ali kadar obdelujemo, upravljamo in pošiljamo naročene izdelke ali storitve v mednarodnem okolju. Če uporabljamo storitve obdelovalcev, lahko prenesemo vaše osebne podatke tudi na obdelovalce v drugih državah.

Če pri takih prenosih podatkov prenesemo podatke na uporabnike s sedežem v državah zunaj Evropske unije ali zunaj Evropskega gospodarskega prostora (»tretje države«), bomo zagotovili, da se bodo podatki prenesli skladno z določili za varstvo podatkov, ki omejujejo prenos osebnih podatkov zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora in zahtevajo uvedbo ustreznih zaščitnih ukrepov za zagotovitev ustrezne ravni varstva podatkov.

Taki zaščitni ukrepi so lahko sklep o ustreznosti, s katerim Evropska unija potrdi, da v državi, v kateri ima uporabnik svoj sedež, veljajo ustrezni zakoni o varstvu podatkov, ali sklenitev standardnih pogodbenih določil EU (znana so tudi kot vzorčna določila EU) z uporabnikom ali to, da uporabnik uveljavi zavezujoča poslovna pravila (»ZPP«), ali katera koli druga rešitev, ki jo omogoča zakon.

Če vas podrobneje zanima ustrezno varstvo osebnih podatkov, kadar se jih prenaša v tretje države, se obrnite na upravitelja varstva podatkov na naslovu: DPO@farnell.com.

X. Varnost osebnih podatkov in varstvo podatkov plačilne kartice

Uvedli smo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito obdelovanih osebnih podatkov pred naključno ali nezakonito zlorabo, uničenjem ali izgubo in spreminjanjem ter pred nepooblaščenim razkritjem ali omogočanjem dostopa tretjim osebam. Med takimi varnostnimi ukrepi so orodja za preverjanje pristnosti, požarni zidovi, nadzorovanje sistemov informacijske tehnologije, psevdonimizacija in šifriranje osebnih podatkov.

Tehnične in organizacijske varnostne ukrepe redno preverjamo in prilagajamo ter pri tem upoštevamo najsodobnejšo tehnologijo, naravo, obseg, okoliščine in namen obdelave ter tveganja in verjetnost, da se bodo tveganja uresničila. Vendar zaradi spremenljivosti okoliščin, povezanih z varnostnimi ukrepi, najsodobnejšo tehnologijo, šibkimi točkami, grožnjami in tveganji, ni mogoče zagotoviti popolne varnosti.

Podatke plačilne kartice lahko shranjujemo izključno za prejemanje plačil za naročila, ki ste jih pri nas oddali. Te podatke shranjujemo tudi za pospeševanje morebitnih prihodnjih nakupov, za katere se boste odločili pri nas. Podatke kartice, ki jih shranjujemo, varujemo tako, da pri potrditvi naročila razkrijemo samo zadnje štiri števke številke računa. Nenehno fizično, elektronsko in postopkovno preverjamo zbiranje, shranjevanje in razkrivanje kakršnih koli informacij, ki jih shranjujemo in s katerimi je mogoče ugotoviti identiteto osebe. Svoje varnostne obveznosti zelo resno izpolnjujemo in vas prosimo, da tudi vi delujete razumno in varujete podatke o svojem računu, med drugim podatke o svoji identiteti in geslo, da bi preprečili njihovo uporabo na nepooblaščen način. Priporočamo, da se v celoti odjavite iz svojega računa ter izbrišete zgodovino brskanja in piškotke, ki so morda shranjeni, da nepooblaščenim uporabnikom preprečite uporabo takih informacij.

Če vas podrobneje zanima varnost svojih osebnih podatkov, se obrnite na upravitelja varstva podatkov na naslovu: DPO@farnell.com.

XI. Nastavitve za trženje

Kot je navedeno v razdelku IV. 3 tega pravilnika imamo lahko vašo privolitev ali zakonit interes za obdelovanje vaših osebnih podatkov (med drugim imena, naziva, podjetja ali organizacije, za katero delate, e-poštnega naslova, telefonske številke, drugih informacij za vzpostavitev stika), da lahko upravljamo vaše sodelovanje pri promociji ali dogodku oziroma vas obveščamo o izdelkih in storitvah, novih tehnoloških izboljšavah, posebnih ponudbah in poslovnih priložnostih iz svoje ponudbe ali ponudbe svojih poslovnih partnerjev. Za te namene lahko skladno z nastavitvami, če ste jih izbrali, uporabljamo vaše osebne podatke za pošiljanje informacij o izdelkih in storitvah ter trženjskih sporočil po e-pošti, navadni pošti, telefonu in družabnih medijih, razen če nam sporočite, naj tega ne počnemo.

Če pridobitev privolitve kot pravne podlage ni obvezna in ni treba dati soglasja za sodelovanje, imate vedno na voljo možnost, da zavrnete prejemanje informacij o izdelkih in storitvah ter trženjskih sporočil kar tako, da označite polje oziroma kliknete gumb ali povezavo oziroma ustrezno spremenite nastavitvene možnosti v nastavitvah računa.

Seveda nas lahko tudi kadar koli pozneje na enak način obvestite, naj vam nehamo pošiljati informacije o izdelkih in storitvah ter trženjska sporočila. Če nam dovolite pošiljati trženjske informacije, se lahko kadar koli pozneje odločite zavrniti to možnost (za obvestilo po e-pošti plačate samo svojemu operaterju za prenos podatkov). Če ne želite, da vas še naprej vključujemo v svoje trženjske dejavnosti, kliknite tukaj za posodobitev nastavitev svojega računa ali se obrnite na nas po e-pošti na naslov unsubscribe-uk@farnell.com (sporočite nam, s katero vrsto trženja se ne strinjate več) ali po telefonu na številko 0800 80414 (morda boste morali plačati dodatne stroške – za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika telekomunikacijskih storitev).

Če nam sporočite, naj vam nehamo pošiljati informacije o izdelkih in storitvah ter trženjska sporočila, bo morda trajalo nekaj časa, da se vsi naši sistemi in aplikacije posodobijo, zato boste morda še vedno prejemali naša sporočila, dokler dokončno ne obdelamo vašega sporočila.

Upoštevajte, da s svojim sporočilom glede prenehanja pošiljanja trženjskih sporočil ne boste preklicali drugih oblik sporazumevanja z vami, kot so potrditev naročil, posodobitev naročil, obvestil o dostavi ali zahtevkov za plačila.

XII. Druga spletna mesta

Naše spletno mesto morda vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Naša izjava o zasebnosti in pravilnik veljata samo za to spletno mesto, tako da ob vzpostavitvi povezav z drugimi spletnimi mesti preverite izjavo o zasebnosti na teh spletnih mestih.

Občasno vam lahko ponudimo možnost transakcije s storitvijo PayPal. Pri vseh takih transakcijah je treba upoštevati pravilnik o zasebnosti storitve PayPal, ki je na voljo na spletnem mestu www.paypal.com pod povezavo »Zasebnost« (»Privacy«) v spodnjem delu njihove spletne strani.

XIII. Pravice, ki jih imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki

Uveljavljate lahko številne pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki in njihovo uporabo. Te pravice so povzete v nadaljevanju. Če želite uveljavljati katero koli od teh pravic, se lahko obrnete na pravno osebo podjetja Farnell, ki deluje kot upravljavec in je navedena spodaj v razdelku XV, ali na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri pravni osebi podjetja Farnell, če sta na voljo.

1. Pravica do dostopa do svojih osebnih podatkov

Pravico imate zahtevati potrditev, ali obdelujemo osebne podatke, ki se nanašajo na vas, ali ne.

Če obdelujemo osebne podatke, ki se nanašajo na vas, imate pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in pridobiti dodatne informacije o tem, zakaj obdelujemo take osebne podatke; katere vrste osebnih podatkov obdelujemo; kdo poleg podjetja Farnell je morda prejel podatke, med drugim uporabniki v tretjih državah; katere informacije so na voljo o viru podatkov, če nam jih niste poslali neposredno; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, če pa tega ni mogoče izvedeti, pa katera merila se bodo uporabljala za določitev tega obdobja. Zahtevate lahko tudi kopijo osebnih podatkov, ki jih obdelujemo.

2. Pravica do popravljanja svojih osebnih podatkov

Imate pravico do popravka (pravilnega zapisa) svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, če so podatki netočni ali napačni.

3. Pravica do izbrisa svojih osebnih podatkov

Pravico imate zahtevati izbris (brisanje) svojih osebnih podatkov. Vendar pa lahko obstajajo razlogi in pravne podlage za shranjevanje vaših osebnih podatkov kljub vaši zahtevi, če, denimo, še vedno poslujete z nami in potrebujemo podatke za izvedbo naročil ali izpolnjevanje drugih pogodbenih obveznosti oziroma če obveznosti, ki urejajo shranjevanje zapisov, preprečujejo izbris oziroma če obdelujemo nerešeno pritožbo. Če moramo še naprej obdelovati vaše osebne podatke, vam bomo takrat, ko bomo odgovorili na vašo zahtevo, pojasnili, zakaj moramo to početi.

4. Pravica do ugovora obdelavi svojih osebnih podatkov

Pravico imate ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov zaradi posebnih razmer in okoliščin. Vendar pa lahko obstajajo razlogi in pravne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov kljub vašemu ugovoru. Če zavrnemo vašo zahtevo, vam bomo pojasnili, zakaj smo jo zavrnili.

Če uporabljamo vaše osebne podatke za neposredno trženje, lahko temu kadar koli ugovarjate. To velja tudi za kakršno koli oblikovanje profilov za vaše osebne podatke, povezano z neposrednim trženjem.

5. Pravica do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov

Pravico imate do tega, da se omeji obdelava vaših osebnih podatkov. To pomeni, da lahko pod nekaterimi pogoji omejite način, kako obdelujemo in uporabljamo vaše osebne podatke. Pravico do omejitve obdelave lahko uveljavljate, zlasti če vas moti vsebina osebnih podatkov, ki so nam na voljo, oziroma to, kako jih obdelujemo: če, denimo, trdite, da osebni podatki, ki so nam na voljo, niso točni, mi pa preverjamo točnost podatkov, je med preverjanjem obdelavo mogoče omejiti.

6. Pravica do preklica privolitve v obdelavo svojih osebnih podatkov

Če je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov privolitev, imate pravico kadar koli preklicati svojo privolitev. Toda preklic privolitve običajno velja samo za čas po preklicu. Za kakršno koli preteklo obdelavo osebnih podatkov, ki je zakonito temeljila na privolitvi, morda veljajo druga določila ali obveznosti, ki zahtevajo in omogočajo nadaljnjo zakonito obdelavo osebnih podatkov.

7. Pravica do prenosljivosti svojih osebnih podatkov

Pravico imate zahtevati, naj preselimo, prenesemo ali kopiramo osebne podatke, ki ste nam jih poslali, tako da lahko uporabljate osebne podatke v drugi storitvi ali pri drugem ponudniku. Zahtevate lahko kopijo osebnih podatkov v uveljavljeni obliki zapisa, ki ga je mogoče prebrati v elektronskih napravah, tako da jih lahko shranite za nadaljnjo osebno uporabo. Poleg tega lahko zahtevate, da jih prenesemo neposredno na drugo organizacijo.

Pri pravici do prenosljivosti podatkov bo morda treba upoštevati omejitve, povezane s tehnično izvedljivostjo prenosa. Zaradi pravice do prenosljivosti podatkov nismo dolžni vzpostaviti ali vzdrževati sistemov obdelave, ki so tehnično združljivi s tistimi, ki jih uporabljajo druge organizacije.

8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu za varstvo podatkov

Pravico imate vložiti pritožbo pri ustreznem nadzornem organu za varstvo podatkov, če ste prepričani, da nismo pravilno in zakonito obravnavali vaših osebnih podatkov, oziroma ste prepričani, da nismo primerno obravnavali vaših zahtev.

Ustrezen nadzorni organ za varstvo podatkov, pri katerem morate vložiti pritožbo, je tisti, ki je pristojen za kraj vašega stalnega prebivališča ali vašo državo, oziroma tisti nadzorni organ, ki je pristojen za nas. To je:

Urad informacijskega pooblaščenca
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Združeno kraljestvo

Če vložite pritožbo, vas nadzorni organ za varstvo podatkov obvesti o tem, kako pritožba napreduje, in o rezultatu pritožbe.

XIV. Stik z nami glede varstva podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede tega pravilnika o varstvu podatkov ali glede varstva svojih osebnih podatkov, se obrnite na našo skupino za varstvo podatkov na e-poštni naslov: DPO@farnell.com.

Nekatere pravne osebe podjetja Farnell so imenovale pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Če je pooblaščena oseba za varstvo podatkov na voljo, se lahko obrnete neposredno nanjo tako, da uporabite informacije za vzpostavitev stika, ki jih navedejo ustrezne pravne osebe podjetja Farnell.

XV. Upravljavec podatkov in odgovornost

Če ni navedeno drugače, je podjetje Farnell, ki upravlja to spletno mesto, upravljavec vaših osebnih podatkov. Podjetje določa namen in sredstva za obdelavo vaših osebnih podatkov ter je odgovorno za skladnost poslovanja z veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov in z zahtevami tega pravilnika.

XVI. Spreminjanje pravilnika

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ta pravilnik. Pravilnik je mogoče spremeniti skladno z opredeljenim postopkom za spreminjanje pravilnika in obveščanje o spremembah.

Priloga A: Slovar in opredelitev pojmov

Načelo odgovornosti
pomeni, da so upravljavci odgovorni za skladnost poslovanja z določili uredbe GDPR in lahko dokažejo skladnost z določili uredbe GDPR, ki od upravljavca zahteva izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi zagotavlja in lahko dokazuje, da se podatki obdelujejo skladno z določili uredbe GDPR; poleg tega mora upravljavec preverjati in po potrebi posodabljati te ukrepe.
Upravljavec
pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članice.
Pravilnik o varstvu podatkov
pomeni ta pravilnik o varstvu podatkov za območje Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike.
Pogodba o obdelavi podatkov
pomeni pogodbo, ki je sestavni del glavne pogodbe med upravljavcem in obdelovalcem ter odraža dogovor pogodbenih strank o obdelavi osebnih podatkov skladno z zahtevami zakonov o varstvu podatkov.
Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov
pomeni postopek ocenjevanja posebne verjetnosti in resnosti velikega tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo podatki, pri tem pa se upošteva naravo, obseg, okoliščine in namene obdelave ter izvor tveganja; ocena učinka bi morala obsegati zlasti ukrepe, zaščitne ukrepe in mehanizme, ki so načrtovani za ublažitev tega tveganja, zagotavljanje varstva osebnih podatkov in dokazovanje skladnosti z uredbo GDPR.
Posameznik, na katerega se nanašajo podatki,
je določena ali določljiva fizična oseba; določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti z navedbo identifikatorja, denimo imena, identifikacijske številke, podatkov o lokaciji in spletnega identifikatorja, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.
GDPR
pomeni Splošno uredbo o varstvu podatkov oziroma Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.
Mednarodna organizacija
pomeni organizacijo in njena podrejena telesa, ki jih ureja mednarodno javno pravo, ali katero koli drugo telo, ustanovljeno s sporazumom med dvema ali več državami ali na podlagi takega sporazuma.
Osebni podatki
pomenijo katere koli informacije v povezavi z (i) določeno ali določljivo fizično osebo in (ii) določeno ali določljivo pravno osebo (če so take informacije zaščitene podobno kot osebni podatki ali informacije, s katerimi je mogoče ugotoviti identiteto osebe, skladno z veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov).
Kršitev varstva osebnih podatkov
pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.
Obdelava
pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
Obdelovalec
pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
Oblikovanje profilov
pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s fizično osebo, zlasti za analizo ali predvidevanje vidikov, povezanih z uspešnostjo te fizične osebe pri delu ter z ekonomskim položajem, zdravjem, osebnim okusom, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali gibanjem te fizične osebe.
Psevdonimizacija
pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določeni ali določljivi fizični osebi.
Uporabnik
pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar pa se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe skladno s pravom Unije ali pravom države članice, ne štejejo za uporabnike; obdelava teh podatkov, ki jih obdelujejo ti javni organi, mora biti skladna z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave.
Posebne vrste osebnih podatkov
pomenijo osebne podatke, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja ali članstvo v sindikatu, genetske podatke, biometrične podatke za namene edinstvene identifikacije fizične osebe, podatke v zvezi z zdravjem ali podatke v zvezi s spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo fizične osebe.
Tretja oseba
pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023